KISOSZ-GARANTIQA BEMUTATKOZÁS SZERVEZET TAGSZERVEZETEK OKTATÁS GAZDASÁGI ADATOK PÁLYÁZATOK HÍREK LINKEK
GINOP-5.3.5-18-2018-00009 /

Nyitó sajtóközlemény 2020.03.16


 

 

 

Sajtóközlemény

 

 

 

 

 

A Balatonparti vállalkozók felkészítése a szezonális munkaerőhiányra

2020/03/16

A munkaerőpiaci alkalmazkodóképesség fejlesztésére a GINOP-5.3.5-18 kódszámú pályázati felhívásra azért jött létre konzorciumi együttműködés a két megvalósító érdekképviselet között, hogy a vendéglátás – idegenforgalom területén működő vállalkozó tagságuk és a Balaton északi partján egyébként működő vállalkozások ebben az évben hatékonyabb segítséget kapjanak az elmúlt időszakban már többször jelentkező munkaerőhiány megoldására. Ennek érdekében a konzorciumi partnerek megkötötték a támogatási szerződést, amelynek azonosítószáma GINOP-5.3.5-18-2018-00009 és témája a „Vendéglátó és idegenforgalmi munkaerőhiány kezelése a Balaton északi partján – vállalkozók bevonásával”.

A konzorciumi partnerek közel 50 millió forint uniós forrású támogatást kaptak a program lebonyolítására, és ennek felhasználása során egy komplex projekt megvalósítását vállalták a vállalkozói kör bevonásával. A program keretében az érintett vendéglátó – idegenforgalmi vállalkozások közül 50 kiemelt és elismert vállalkozással az elmúlt időszak tapasztalatai és a szezonális működtetés feltételei tekintetében megtörténik egy szakmai kutatás mélyinterjúk formájában, amely a helyzetelemzés mellett konkrét javaslatokat is fog tartalmazni. A kutatást egy részletes szakmai tanulmány követi, amelyet a konzorciumi partnerek nyilvánosságra hoznak, és megvitatják három regionális nagy vállalkozói fórumon a térségben. Az így kialakított javaslatcsomagot tanácsadás formájában is megismertetik konkrét esetekben a vállalkozókkal, ehhez két helyszínen ügyfélfogadással egybekötött tanácsadói szolgáltatást biztosítanak. A vállalkozói kör felkészítése érdekében a vállalkozások és munkavállalóik részére a vendéglátás szakmai és munkajogi feltételeiről önálló képzési programot biztosítanak, és a programhoz szakmai füzetet jelentetnek meg.

A pályázati program keretében szakmai gyakornok alkalmazásával is segítik a partnerek a Balaton északi partjának vállalkozói működését és munkajogi problémáinak megoldását.

A projekt megvalósítási időszaka: 2020.03.01-2021.02.28., ezalatt a projektről az e célra létrehozásra kerülő honlapon és a szervezetek saját honlapjain keresztül is az érdeklődők tájékoztatást kaphatnak.

A programmal kapcsolatban további információ kérhető a programhoz kapcsolódó média kampány lebonyolítójától: Számadó Éva 06-30/9777143, evaszamado@yahoo.com