KISOSZ-GARANTIQA BEMUTATKOZÁS SZERVEZET TAGSZERVEZETEK OKTATÁS GAZDASÁGI ADATOK PÁLYÁZATOK HÍREK LINKEK

BEMUTATKOZÁS


A Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége KISOSZ

A Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége KISOSZ a mindenkori kormány szociális partnere, az Országos Érdekegyeztető Tanács munkaadói oldalán a hazai mikro-, kis- és középvállalkozásokat képviseli, amelyek jellemzően egyéni vállalkozás, vagy családi jellegű társas vállalkozás formájában működnek. A szövetség jogelődje 1904-ben jött létre szakmai kiskereskedelmi önálló egyesületek összeolvadásával, majd 1947-ben újjáalakult, és a mai napig viseli a „KISOSZ” nevet.

A KISOSZ szervezetéhez tartozik valamennyi megyében önálló irodaházzal, szolgáltató szervezettel rendelkező tagegyesület, amelyek a saját megyéjük sajátosságai szerint városi és területi egységeket működtetnek. A területi KISOSZ egyesületek tagjai a regionális munkaügyi tanácsoknak, valamint a regionális fejlesztési és képzési bizottságoknak, és ahol működik, részt vesznek a megyei vagy regionális szintű érdekegyeztetési mechanizmusban.

A KISOSZ országos szövetsége részt vesz az Országos Érdekegyeztető Tanács és szakbizottságainak munkájában, valamint a tagság érdekében alakításától fogva tagja a gazdasági szaktárca által működtetett Vállalkozásfejlesztési Tanácsnak. Emellett a KISOSZ tagja a Nemzeti ILO Tanácsnak, a Gazdasági Egyeztető Fórumnak, a Gazdasági és Szociális Tanácsnak, a Kereskedelmi Tanácsadó Testületnek, valamint nemzetközi szinten az UEAPME Kis- és Középvállalkozások Nemzetközi Szövetségének.

A KISOSZ tagságát jelenleg közel 40 ezer tag alkotja, ezek több mint kétharmada bolti kiskereskedelem, vagy kereskedelmi szolgáltatás területén működő vállalkozás, kevesebb mint egyharmada pedig vendéglátásban, idegenforgalomban és turizmusban működő vállalkozás. Szakmai érdekképviseletüket a KISOSZ ellátja mind a kereskedelemben, mind az idegenforgalom-turizmusban az ágazati párbeszéd bizottságokban, illetve a vendéglátás albizottságban.

A KISOSZ tevékenysége során segíti a vállalkozások uniós szintű elvárásoknak megfelelő működését. A megyei szolgáltató irodákban a vállalkozások részére biztosítunk adó-, társadalombiztosítási és munkaügyi szaktanácsadást, a vállalkozások indításához és működtetéséhez szükséges információkat, a vállalkozások finanszírozásához uniós és hazai forrású támogatások elérhetőségét, pályázatírást, pályázati tanácsadást és hitel közvetítést, valamint részt veszünk a vállalkozások szakmai továbbképzésében és a munkanélküliek vállalkozóvá válásának képzésében.

Az érdekképviseleti tevékenység homlokterében az utóbbi két-három évben a versenyképesség javításának szándéka áll, hiszen a globalizáció eredményeképpen jelenleg csökken az egyéni vállalkozók száma, a bolti kiskereskedők száma, azaz a szakmai területeken a mikro- és kisvállalkozások piacvesztésben vannak. A finanszírozás erősítése és a tőkehátrány csökkentése érdekében a KÉSZ Kis- és Középvállalkozói Érdekképviseleti Szövetség tagságát alkotó érdekképviseletekkel létrehoztunk a gazdasági szaktárcával közösen egy garanciaszövetkezeti intézményrendszert, amely a vállalkozások részére pályázati támogatások mögé garanciát, a vállalkozói hitelek mögé közvetlen garanciát biztosít.

A másik nagy terület, amelynek alkalmazásával a tagságot segíteni tudjuk, az a vállalkozások működéséhez és versenyképességének javításához szükséges tudás és információk eljuttatása, így rendszeresen szervezünk országos és területi szintű vállalkozói rendezvényeket, tartunk szakmai és ágazati jellegű képzéseket és továbbképzéseket, valamint általános vállalkozásvezetési ismeretátadásokat.

A KISOSZ a szakmai érdekképviseletek közül egyetlenként 2000. óta rendelkezik MSZ EN ISO 9001:2001 minőségirányítási rendszerrel, amely meghatározza az érdekképviseleti munkánk szakmai színvonalát.

2009. év elejétől részt veszünk a JOGPONT hálózat működtetésében a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetségével és a KÉSZ Kis- és Középvállalkozói Érdekképviseleti Szövetséghez tartozó munkáltatói érdekképviseletekkel, melynek keretében az országban 144 helyszínen biztosítunk ingyenes jogi tanácsadást, és két régióban, Észak-Magyarországon és Dél-Dunántúlon a KISOSZ látja el a projektmenedzseri feladatokat.

A vállalkozó tagság és a szakmai közélet részére az érdekképviseleti információkat és híreket az 1947 óta folyamatosan megjelenő Kereskedelmi Élet című havilap kiadásával biztosítjuk.