KISOSZ-GARANTIQA BEMUTATKOZÁS SZERVEZET TAGSZERVEZETEK OKTATÁS GAZDASÁGI ADATOK PÁLYÁZATOK HÍREK LINKEK
GINOP-5.3.5-18-2018-00009 /

Sajtóközlemény 2020.10.29


 

 

 

 

Sajtóközlemény

 

 

 

 

 

 

A Balatonparti vállalkozók munkaerőpiaci programjának keretében elkészült a tanulmány, megjelent a szakmai kiadvány és elkezdődtek a képzések

2020/10/29

A Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége és a Vállalkozók Területi Ipartestülete (Tapolca) márciusban megindította a GINOP-5.3.5-18-2018-00009 kódszámú „Vendéglátó és idegenforgalmi munkaerőhiány kezelése a Balaton északi partján – vállalkozók bevonásával” című uniós program lebonyolítását. A program keretében elkészült a kérdőíves felmérés tanulmánya, a vállalkozók és munkavállalók kompetenciafejlesztő képzéséhez jegyzet kiadása, és elindultak a képzések.

 A programot megvalósító szakmai érdekképviseletek folyamatos tájékoztatást adnak a nyilvánosság részére a program állásáról, mert a jelenlegi járványhelyzet és a fokozódó korlátozások indokolják a program folyamatos aktualizálását és az érintettek nyilvánosság útján történő tájékoztatását. Az érdekképviseletek sikerként állapítják meg, hogy a járványhelyzet ellenére megvalósult a programba bevont vállalkozások mélyinterjúk útján történő kérdőíves felmérése, október hónapban megtörtént a kérdőívek feldolgozása. A vállalkozók által adott válaszok összesítése nyomán elkészült a munkaerőpiaci programra vonatkozó tanulmány, és ezt a szakértők az érintettekkel leegyeztették. A tanulmány elkészítésével lehetővé vált, hogy a tapasztalatokról tájékoztatást adjanak a program során tervezett szakmai rendezvényeken, és a tapasztalatokat beépítsék a munkavállalók és vállalkozók kompetenciafejlesztésére vonatkozó ingyenes képzésbe.

 

A vállalkozói kérdőíves felmérés tapasztalatait tartalmazó tanulmányt a konzorciumi partnerek szakmai konzultáció keretében átadták azoknak a szakértőknek, akik tanácsadóként fogadják a problémákkal hozzájuk forduló vállalkozásokat a program honlapján, és korábbi sajtóközleményben is meghatározott tanácsadási helyszíneken és ügyfélfogadási időpontokban. A konzorciumi partnerek által meghirdetett képzésekre folyamatos a vállalkozók és munkavállalók jelentkezése, a járványhelyzet ellenére biztosított a képzéseken való részvétel, amely hozzájárulhat a munkavállalók munkaerőpiaci helyzetének javításához, az elhelyezkedés esélyeinek növeléséhez, vállalkozók esetében pedig a vendéglátó-idegenforgalmi szolgáltatás színvonalának emeléséhez. Ehhez szakmai segítségként megjelent a konzorciumi partnerek kiadványa a speciális igényű ételek előállításáról és kérdéseiről a vendéglátásban, amely mind a munkavállalók, mind a vállalkozások részére hozzájárul a szakmai fejlődéshez. A program népszerűsítése érdekében a balatoni szezon utolsó időszakában megjelentek a program tájékoztató szórólapjai a vállalkozói érdeklődés fenntartása céljából.

 

A vállalkozói kiadvány, a szórólapok és a tanulmány felkerült a program önálló honlapjára, amely megtalálható a www.balatonimunkaero.hu oldalon, emellett a konzorciumi partnerek irodáiban. A konzorciumvezető KISOSZ helyi szervezete, a Kereskedők, Vállalkozók Veszprém megyei Képviselete fogadja a Balaton északi partjának érdeklődő vállalkozóit.

 

A programmal kapcsolatban további információ kérhető a programhoz kapcsolódó média kampány lebonyolítójától: Számadó Éva 06-30/9777143, evaszamado@yahoo.com