KISOSZ-GARANTIQA BEMUTATKOZÁS SZERVEZET TAGSZERVEZETEK OKTATÁS GAZDASÁGI ADATOK PÁLYÁZATOK HÍREK LINKEK
GINOP-5.3.5-18-2018-00012 /

Nyitó sajtóközlemény 2020.03.16


 

 

Sajtóközlemény

 

 

 

 

 

 

 

 

A vállalkozói generációváltás előkészítése Észak-Magyarországon

 

2020/03/16

 

 Európai Uniós forrásból meghirdetésre került a munkaerőpiaci alkalmazkodóképesség fejlesztését célzó tematikus projektek pályázati felhívása, amelyre az Észak-Magyarországi régióban sikeres pályázatot nyújtott be a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kereskedő és Vendéglátó Vállalkozások Érdekképviseleti Szervezete konzorciumvezető és a Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége KISOSZ konzorciumi partner. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg, közel 50 millió forint Európai Uniós támogatás segítségével.

A munkaerőpiaci alkalmazkodóképesség fejlesztésére a GINOP-5.3.5-18 kódszámú pályázati felhívásra azért jött létre konzorciumi együttműködés a két megvalósító érdekképviselet között, hogy a vendéglátás és szálláshely szolgáltatás ágazatokban elősegítsék a jellemzően családi típusú vállalkozások generációváltását, és ezáltal hozzájáruljanak e vállalkozások foglalkoztatóképességének megőrzéséhez és a vállalkozások fennmaradásához. Ennek érdekében a konzorciumi partnerek megkötötték a támogatási szerződést, amelynek azonosítószáma GINOP-5.3.5-18-2018-00012 és témája a „Vállalkozói generációváltás munkaerőpiaci megoldása az Észak-Magyarországi régióban”.

A konzorciumi partnerek közel 50 millió forint uniós forrású támogatást kaptak a program lebonyolítására, és ennek felhasználása során egy komplex projekt megvalósítását vállalták széleskörű vállalkozói kör bevonásával. A program keretében az ágazat családi jellegű mikro- és kisvállalkozásait a konzorciumi partnerek felkeresik, és a régióban 150 generációváltás előtt álló családi jellegű vállalkozásnál folytatnak le személyes mélyinterjúkkal kutató munkát, hogy előre prognosztizálni lehessen a vállalkozások jövőbeni helyzetét. A kutatás alapján láthatóvá válik, hogy a vállalkozások tovább éléséhez szükséges generációváltáshoz a vállalkozásoknak milyen szakmai és m unkajogi segítségre van szükségük, rendelkeznek-e stratégiával a vállalkozások tovább élésére, és ehhez milyen további humánerőforrás és képzési segítséget igényelnek. A kutatást követően a konzorciumi partnerek nyilvánosságra hozzák annak tapasztalatait és következtetéseit, és a javaslatcsomag alapján hat hónapon keresztül személyes tanácsadási szolgáltatást biztosítanak az érintett vállalkozói kör részére a régió három megyeszékhelyén. A vállalkozói kör felkészítése érdekében egyrészről sor kerül az érdekképviseleti tisztségviselők és munkavállalók rövid szakmai felkészítésére, majd 60 fő érdeklődő konkrét képzésére a célcsoporti vállalkozói körben.

A program végrehajtása során a konzorciumi partnerek a problémára és a programra saját honlapot hoznak létre, és a program tapasztalatairól és a megfogalmazott javaslatokról három nagy rendezvényt szerveznek a régió három megyeszékhelyén. A szakmai munka biztosítása érdekében sor kerül szakmai gyakornok alkalmazására, és a konkrét tanácsadói tevékenységek meghirdetésére.

A projekt megvalósítási időszaka: 2020.03.01-2021.02.28., ezalatt a projektről az e célra létrehozásra kerülő honlapon és a szervezetek saját honlapjain keresztül is az érdeklődők tájékoztatást kaphatnak.

A programmal kapcsolatban további információ kérhető a programhoz kapcsolódó média kampány lebonyolítójától: Veresné Bodnár Emese, +36 20 371009, borsod.kisosz@t-online.hu